Archive for the ‘Գորիս’ Category

Գորիս

2010/05/04

Հեռավորությունը մարզկենտրոնից  65 կմ

Հեռավորությունը Երևան քաղաքից  254 կմ

Վարչական տարածքը  4439 հա

Բնակչությունը   29200

Բարձրությունը ծովի մակերևույթից 1250-1520 մ

Քաղաքի կարգավիճակ ստանալու տարեթիվը  1924թ

(more…)

Реклама